Giá Cập Nhật Lần Cuối Vào Lúc
16:44 05/03/2024
SẢN PHẨM
MUA LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
MUA BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
Vàng miếng SJC 7,870,000 8,070,000 - -
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 6,710,000 6,840,000 - -
Thần tài Phú Quý 999.9 6,710,000 6,840,000 - -
Thần tài Phú Quý 0.1 chỉ (999.9) 6,710,000 7,990,000 - -
Vàng 24K 999.9 6,650,000 6,820,000 - -
Vàng trang sức 999 6,640,000 6,810,000 - -
Vàng trang sức 99 6,590,000 6,730,000 - -
Vàng trang sức 98 6,510,000 6,660,000 - -
Vàng 999.9 thương hiệu khác 6,640,000 --- - -
Bạc(Silver) 99.9 70,000 79,000 - -