Giá Cập Nhật Lần Cuối Vào Lúc
16:10 23/04/2024
SẢN PHẨM
MUA LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
MUA BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
Vàng miếng SJC 8,120,000 8,330,000 - -
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 7,360,000 7,540,000 - -
Phú Quý 1 Lượng 999.9 7,360,000 7,540,000 - -
Vàng 24K 999.9 7,260,000 7,460,000 - -
Vàng trang sức 999 7,250,000 7,450,000 - -
Vàng trang sức 99 7,187,400 7,385,400 - -
Vàng trang sức 98 7,114,800 7,310,800 - -
Vàng 999.9 thương hiệu khác 7,260,000 --- - -
Vàng 999.0 thương hiệu khác 7,250,000 --- - -
Bạc(Silver) 99.9 88,000 93,000 - -