Giá Cập Nhật Lần Cuối Vào Lúc
10:26 19/07/2024
SẢN PHẨM
MUA LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
MUA BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
Vàng miếng SJC 7,850,000 8,000,000 - -
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 7,610,000 7,740,000 - -
Phú Quý 1 Lượng 999.9 7,610,000 7,740,000 - -
Phú quý 1 lượng 99.9 7,600,000 7,720,000 - -
Vàng trang sức 999.9 7,500,000 7,700,000 - -
Vàng trang sức 999 7,490,000 7,690,000 - -
Vàng trang sức 99 7,425,000 7,623,000 - -
Vàng trang sức 98 7,350,000 7,546,000 - -
Vàng 999.9 phi SJC 7,500,000 --- - -
Vàng 999.0 phi SJC 7,490,000 --- - -
Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 106,000 124,700 - -