Giá Cập Nhật Lần Cuối Vào Lúc
08:23 23/09/2023
SẢN PHẨM
MUA LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
MUA BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
Vàng miếng SJC 6,835,000 6,905,000 - -
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 5,675,000 5,775,000 - -
Thần tài Phú Quý 999.9 5,675,000 5,775,000 - -
Vàng con giáp 999.9 5,675,000 5,775,000 - -
Vàng 24K 999.9 5,650,000 5,760,000 - -
Vàng TS 999 5,640,000 5,750,000 - -
Vàng TS 99 5,585,000 5,695,000 - -
Vàng TS 98 5,530,000 5,640,000 - -
Tượng con giáp 1 Lượng - 9999 5,650,000 5,760,000 - -
Bạc 60,000 80,000 - -