Giá Cập Nhật Lần Cuối Vào Lúc
08:26 19/06/2024
SẢN PHẨM
MUA LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN LẺ
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
MUA BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
BÁN BUÔN
(Đơn vị: Đồng/Chỉ)
Vàng miếng SJC 7,550,000 7,698,000 - -
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 7,430,000 7,560,000 - -
Phú Quý 1 Lượng 999.9 7,430,000 7,560,000 - -
Phú quý 1 lượng 99.9 7,420,000 7,540,000 - -
Vàng trang sức 999.9 7,320,000 7,520,000 - -
Vàng trang sức 999 7,310,000 7,510,000 - -
Vàng trang sức 99 7,246,800 7,444,800 - -
Vàng trang sức 98 7,173,600 7,369,600 - -
Vàng 999.9 phi SJC 7,320,000 --- - -
Vàng 999.0 phi SJC 7,310,000 --- - -
Đồng bạc Mỹ nghệ Buffalo Matte 1OZ Phú Quý (Bản mờ) 103,000 120,000 - -